Witajcie w galerii rzemiosła skórniczego!!

Odtwarzanie przedmiotów o których niewiele mówią źródła naukowe, wymaga posłużenia się intuicją. Aby ją wypracować, należy jednak oprzeć się właśnie na tych strzępach minionego świata, których owe źródła bezpośrednio dotyczą. Dlatego większość pokazanych obok wyrobów to stylizacje z pogranicza sztuki i rzemiosła. Staram się budować własną wizję wczesnośredniowiecznego świata, wykraczając poza ograniczenia, które niosą za sobą ścisłe przestrzeganie zasad rekonstrukcji znalezisk archeo. Pomaga mi w tym pasja szewska oraz wykształcenie humanistyczne, etnologiczne.

Wyroby mojej produkcji zostały uznane przez amatorów i popularyzatorów średniowiecza. Używa ich niejeden woj, eksponuje niejedno muzeum historyczne. Znalazły się wśród rekwizytów w filmie „Stara Baśń” (stanowią większość pancerzy lamelkowych).

Stanisław Maciejewski,

prev next
 • Celtic lamellar armour bottom front.
  Celtic lamellar armour bottom front.
 • Celtic lamellar armour shouder
  Celtic lamellar armour shouder
 • Scythe caftan detail.
  Scythe caftan detail.
 • Celtic bottom ornament.
  Celtic bottom ornament.
 • Scythe caftan collar
  Scythe caftan collar
 • Scythe caftan sleeve.
  Scythe caftan sleeve.
 • Viking lamellar armour front.
  Viking lamellar armour front.
 • Gothlandic lamellar armour front.
  Gothlandic lamellar armour front.
 • Kaftan Zomera.
  Kaftan Zomera.
 • Longobard lamellar armour chest.
  Longobard lamellar armour chest.
 • Celtic lamellar armour front.
  Celtic lamellar armour front.
 • Viking caftan collar back.
  Viking caftan collar back.
 • Viking caftan collar.
  Viking caftan collar.
 • Germanic lamellar armour front.
  Germanic lamellar armour front.
 • Hoplite lamellar armour and vembrace.
  Hoplite lamellar armour and vembrace.
 • Germanic armour ornament.
  Germanic armour ornament.
 • Gothlandic lamellar armour shoulder.
  Gothlandic lamellar armour shoulder.
 • Viking caftan sleeve detail
  Viking caftan sleeve detail
 • Floral detail on lamellar armour.
  Floral detail on lamellar armour.
 • Longobard lamellar.
  Longobard lamellar.
 • Numenorean vembraces
  Numenorean vembraces
 • magyar ornament1
  magyar ornament1
 • 2.38
  2.38 Lamellar armour with white and black apliques.